RELEX

Rede de Lexicografía (RELEX)


A Rede de Lexicografía (RELEX) une a oito grupos do sistema universitario galego (ROMANYCOM, GLEX, FILGA, HUMBOLDT, ITALIANÍSTICA, Léxico e Lexicografía Especializada, TALG e FRASEONET) e cinco de outras universidades (Lexicografía, Lexicoloxía e Historiografía Lingüística da Universidad de La Laguna; IULATERM, do IULA, Universitat Pompeu Fabra; LICEI, da Università de Bologna, campus de Forlì; GRiLS, da Università di Milano, e o grupo de Lexicografía Monolingüe e Bilingüe Italiana, da Università di Torino). Todos teñen a lexicografía entre as súas principais liñas de investigación.

RELEX ten como obxectivos impulsar a investigación e a docencia en todas aquelas liñas de traballo relacionadas coa lexicografía, promover a divulgación e a transferencia á sociedade dos coñecementos e resultados emanados de ambas as dúas actividades, potenciar a formación de docentes e investigadores en lexicografía e favorecer a sinerxia e a cooperación de todos aqueles grupos que traballan en dito ámbito.

IV EMLex Colloquium on Lexicography

Lexicography, teaching experience and professional practice. Building bridges between lexicography and industry

Facultade de Filoloxía, Universidade de Santiago de Compostela, 30 marzo 2017

Máis información

Rede de Lexicografía
Facultade de Filoloxía
Universidade da Coruña
Campus da Zapateira
15071 A Coruña

  • T. +34 981 167 000, ext. 1848
    F. +34 981 167 151
    dolores @ udc . es