RELEX

Rede de Lexicografía (RELEX)


Seminario de formación


A metodoloxía do traballo terminolóxico


Cristina Martins Fargetti
UNESP (Brasil)


10 de outubro de 2013
17,30 a 19,30 horas

Universidad de A Coruña, Facultad de Filología
Seminario del Departamento de Filología Española y Latina
Rede de Lexicografía
Facultade de Filoloxía
Universidade da Coruña
Campus da Zapateira
15071 A Coruña

  • T. +34 981 167 000, ext. 1848
    F. +34 981 167 151
    dolores @ udc . es