RELEX

Rede de Lexicografía (RELEX)


III Congreso InternacionaL RELEX

Lexicografía e didáctica

Universidade de Vigo, Campus de Pontevedra, 25, 26 e 27 de outubro de 2017

Comité organizador

Presidentes
Carlos Valcárcel Riveiro (LITEX, Universidade de Vigo)
Xosé María Gómez Clemente (TALG, Universidade de Vigo)

Vogais
María Álvarez de la Granja (FILG, Universidade de Santiago de Compostela)
Mª Vittoria Calvi (GriLS, Università di Milano).
Félix Córdoba Rodríguez (HISPANIA, Universidade da Coruña)
Mª José Domínguez Vázquez (HUMBOLDT, Universidade de Santiago de Compostela)
Rosa Estopá (IULA, Universitat Pompeu-Fabra)
Alejandro Fajardo (Lexhis, Universidad de La Laguna)
Marcos García Salido (LYS, Universidade da Coruña)
María Isabel González Rey (FRASEONET, Universidade de Santiago de Compostela)
Rufus Gouws (Universiteit Stellenbosch)
Carla Marello (Lexicografía Monolingüe e Bilingüe Italiana, Università di Torino)
Alexandre Rodríguez Guerra (TALG, Universidade de Vigo)
Dolores Sánchez Palomino (ROMANYCOM, Universidade da Coruña)
Emiliana Tucci (ROMANYCOM, Universidade da Coruña)

Rede de Lexicografía
Facultade de Filoloxía
Universidade da Coruña
Campus da Zapateira
15071 A Coruña

  • T. +34 981 167 000, ext. 1848
    F. +34 981 167 151
    dolores @ udc . es