RELEX

Rede de Lexicografía (RELEX)


III Congreso InternacionaL RELEX

Lexicografía e didáctica

Universidade de Vigo, Campus de Pontevedra, 25, 26 e 27 de outubro de 2017

Inscrición

Todas as persoas asistentes deben encher o formulario de inscrición en liña.

Cotas

Asistente con comunicación:  80 €.
Asistente sen comunicación:  40 €.
Persoas desempregadas e estudantes1 (con ou sen comunicación):  20 €.
Membros da rede RELEX (con ou sen comunicación): 20 €.

Modalidades de pagamento

Na Comunidade autónoma de Galicia

Os congresistas da Comunidade Autónoma de Galicia deben realizar o pagamento da cota de inscrición presencialmente nunha oficina de Abanca, indicando que se trata do congreso III Congreso Relex. Lexicografía e Didáctica da Universidade de Vigo e especificando o código INV00182, así como o seu nome, apelidos e nº de DNI/Pasaporte.
Finalmente, débese enviar unha copia do xustificante do pagamento a congresos.relex@gmail.com.

Desde fóra de Galicia

O número de conta para o ingreso é ES14 2080 0501 12 3110000112. No concepto da transferencia deberá indicar o código INV00182, así como o seu nome, apelidos e nº de DNI/Pasaporte. Se a transferencia se realizar desde fóra de España, cumprirá agregar ademais o seguinte código BIC: CAGLESMMXXX.
Finalmente, débese enviar unha copia do xustificante do pagamento a congresos.relex@gmail.com.
As persoas que tiveren problemas coa inscrición por transferencia bancaria, poderán facelo presencialmente á súa chegada a Galicia (ver arriba). Non se aceptarán pagos en efectivo á organización do congreso. Os certificados de participación só se entregarán ás persoas que enviaren ou mostraren unha proba de pagamento da taxa de inscrición.

Nota: Persoas desempregadas e estudantes: Deberase enviar un xustificante a congresos.relex@gmail.com xunto co xustificante do pagamento.

Rede de Lexicografía
Facultade de Filoloxía
Universidade da Coruña
Campus da Zapateira
15071 A Coruña

  • T. +34 981 167 000, ext. 1848
    F. +34 981 167 151
    dolores @ udc . es