RELEX

Rede de Lexicografía (RELEX)


II Congreso InternacionaL RELEX

A terminoloxía, unha necesidade da sociedade actual

Universidade de Santiago de Compostela, 5-7 de outubro de 2015

Contacto


Prof. Dr. Manuel González González
Facultade de Filoloxía
Avda. Castelao s/n
15782 Santiago de Compostela

Inscricións:    relex.terminoloxia@gmail.com
Resumos de comunicacións:    relatorios.relex@gmail.com

Rede de Lexicografía
Facultade de Filoloxía
Universidade da Coruña
Campus da Zapateira
15071 A Coruña

  • T. +34 981 167 000, ext. 1848
    F. +34 981 167 151
    dolores @ udc . es