RELEX

Rede de Lexicografía (RELEX)


II Congreso InternacionaL RELEX

A terminoloxía, unha necesidade da sociedade actual

Facultade de Filoloxía, Universidade de Santiago de Compostela, 5-7 de outubro de 2015

Programa

Luns 5 outubro 2015

9,00:     Entrega de documentación e presentación

9,15:     Inauguración oficial

10,00-11,00:    Conferencia inaugural a cargo de María Teresa Cabré, presidenta da Secció Filológica do  Institut d’Estudis Catalans:  Terminología y variación: propuesta teórica y aplicación

11,00-11,30:    Pausa-café

11,30-12,30:    Comunicacións libres
11,30: M. G. Krieger: O termo nas empresas: identificação e manejo [resumo]
12,00: A. F. Müller: Terminologia e empresa: um estudo da terminologia presente no contexto empresarial [resumo]

Sesión 2:  Proxectos colaborativos I

11,30:  N. Lemaire; T. François; J.-C. Debongnie; D. De Meyere; B. Fauquert; T. Klein; C. Fairon; M. Van Campenhoudt: L’enrichissement terminologique d’usage du projet iMediate : une collaboration tripartite terminologie/TALN/sciences de la santé [resumo]
12,00:  C. Bofill; À.Hinojo: El treball col·laboratiu en terminologia: un projecte de l’àmbit musical entre el TERMCAT i Amical Wikimedia [resumo]

12,30-14,15:    Mesa redonda O traballo colaborativo en terminoloxía
Interveñen:
Adrián Estévez Iglesias (administrador da Galipedia)
Xusto Rodríguez Río (Buscatermo, USC)
Antón Méixome (Grupo Trasno)
Lois Rodríguez (Portal das palabras, RAG-Fundación Barrié)
Xosé Xoán Barreiro (DIXURI, Maxistrado da Audiencia de Pontevedra)

16,30-17,30:    Conferencia plenaria a cargo de Manuel Célio Conceição, profesor da Universidade do Algarve: Terminoloxía e xestión da diversidade lingüística

17,30-19,30:    Comunicacións libres

Sesión 3:  Terminoloxía e variación

17,30: V. Taboada Lorenzo: A variación terminolóxica en función dos niveis de especialidade [resumo]
18,00:  S. Fernández Silva: La investigación sobre variación terminológica: avances actuales y desafíos metodológicos [resumo]
18,30:  L. Monteiro Krebs e M. G. Krieger: Terminological variation in a lexicographic tool for the legal domain [resumo]
19,00:  M. López Santiago: El turismo alternativo: análisis terminológico de las distintas denominaciones en lengua francesa de este fenómeno [resumo]

Sesión 4:  Terminoloxía de dominios específicos e terminoloxías populares

17,30: C. L. Moia Chichorro: Terminologia do licenciamento ambiental  [resumo]
18,00: C. Martins Fargetti: Estudos do léxico de línguas indígenas: terminologia?  [resumo]
18,30: S. Martins e C. Zavaglia: Dicionário multilíngue online de expressões cromáticas da fauna e flora: um dicionário especializado colaborando para a comunicação transcultural  [resumo]
19,00: X.-H. Costas; A. Manso Flores: A recuperación terminolóxica no galego do val do río Ellas (Cáceres)  [resumo]

20,00:   Visita guiada a Santiago de Compostela

 
Martes 6 outubro 2015

9,30-10,30:    Conferencia plenaria a cargo de Rute Costa, profesora do Centro de Linguística da Universidade Nova de Lisboa: O processo colaborativo entre terminólogo e especialista


10,30-12,00:    Comunicacións libres

Sesión 5:  Terminoloxía e empresa II

10,30: J. Schnitzer: La variación terminológica inter- e intratextual en la comunicación empresarial: el caso de los informes anuales [resumo]
11,00: A. Albuquerque; R. Costa; J. P. Esperança: O Ciclo do Satisfatório na Gestão de Terminologia das Empresas Internacionalizadas   [resumo]

Sesión 6:  Proxectos colaborativos II

10,30: M. Moreira da Silva: Localização de Ontologias de Domínio no Contexto de Redes Colaborativas: Contributos de uma abordagem de base terminológica [resumo]
11,00: M. Małachowicz: The role of terminology awareness and the national terminology research (on the example of Poland)  [resumo]
11,30: R. Calafat Vila; Conxa Planas Planas: El treball col·laboratiu en terminologia de la Xarxa Vives d’Universitats  [resumo]


12,00-12,30:    Pausa-café

12,30-14,00:    Mesa redonda Terminoloxía e empresa
Interveñen:
Alejandro Martínez, director xeral da Fundación Eroski
Paulino Novo Folgueira, representante da Fundación Galicia Empresa
Xosé González Martínez, representante do Foro Enrique Peinador

16,30-17,30:    Conferencia plenaria a cargo de Mariateresa Zanola, da Università Cattolica del Sacro Cuore de Milán e Presidenta de Realiter: Terminologie et entreprise: un dialogue culturel entre innovation et communication.

17,30-19,30:    Comunicacións libres

Sesión 7:  Terminoloxía e dicionarios

17,30: F. Groba Bouza: A hipoloxía en dous dicionarios galegos actuais (DRAG e DGX) [resumo]
18,00: J. Fernandes; R. Costa; P. Peres: Interactional strategies between terminologist and domain specialist: Putting order into our universe: the concept of Blended Learning [resumo]
18,30: A. Hayat-Vautrin: Le traitement des termes officiels français dans les dictionnaires de langue générale [resumo]
19,00:  C. Castro Lorenzo: Propuesta de un recurso lexicográfico francés-gallego para la producción industrial en la automoción [resumo]

Sesión 8:  Organización conceptual. Terminoloxía e corpus

17,30: M. Dirchalidis; P. Patsala: Lexical and Grammatical Terms in Legal Texts: Implications Arising from a Corpus-based Study   [resumo]
18,00:  A. Pareja: Ontologías e interoperabilidad de recursos en terminología y otras disciplinas relacionadas con las lenguas  [resumo]
18,30: M. Pitar: L’organisation conceptuelle du domaine et ses reflets dans les produits terminographiques en ligne  [resumo]
19,00: M. A. Solla Portela; X. Gómez Guinovart: Aplicación de WordNet á terminoloxía galega baseada en corpus  [resumo]

20,00:    Cea de clausura


Mércores 7 outubro 2015

9,00-11,30 e 12,00-14,00:    Obradoiro de terminoloxía: Traballo con recursos terminolóxicos
Tergal  (Inés Veiga, Termigal)
Banco de neoloxismos  (Xosé M.a Gómez Clemente, Univ. de Vigo)
Corpógrafo  (Belinda Maia)
Terminus 2.0  (Mercé Lorente Casafont, IULA)
GesTerm e GdTWeb  (Cristina Bofill Caralt, TermCat)

14,00-14,15:    Clausura do congreso


Rede de Lexicografía
Facultade de Filoloxía
Universidade da Coruña
Campus da Zapateira
15071 A Coruña

  • T. +34 981 167 000, ext. 1848
    F. +34 981 167 151
    dolores @ udc . es