Rede de Lexicografía (RELEX)

I Simposio Internacional RELEX

Lexicografía románica: Estado da cuestión

Universidade da Coruña, 15-17 de outubro de 2013

Comité Organizador

Presidenta
María Dolores Sánchez Palomino (Universidade da Coruña, Coordinadora de RELEX).
Secretaria
María Dolores Sánchez Vales (Universidade da Coruña).
Vogais
María Álvarez de la Granja (Universidade de Santiago de Compostela).
Xosé María Gómez Clemente (Universidade de Vigo).
Meike Meliss (Universidade de Santiago de Compostela).
Montserrat Muriano Rodríguez (Universidade da Coruña).
María Teresa Sanmarco Bande (Universidade de Santiago de Compostela).
Carlos Valcárcel Riveiro (Universidade de Vigo).


Rede de Lexicografía
Facultade de Filoloxía
Universidade da Coruña
Campus da Zapateira
15071 A Coruña

  • T. +34 981 167 000, ext. 1848
    F. +34 981 167 151
    dolores @ udc . es