Rede de Lexicografía (RELEX)

I Simposio Internacional RELEX

Lexicografía románica: Estado da cuestión

Universidade da Coruña, 15-17 de outubro de 2013

Procedemento de Inscrición


1º. Procedemento ordinario (para os residentes na Coruña): será preciso cubrir un impreso de ingresos e realizar o pagamento nas entidades financeiras concertadas, con indicación do código de ingreso 470113.
Será preciso achegar á Secretaría do Simposio a copia azul do impreso (déixese no buzón da profesora Sánchez Palomino ou no despacho nº 107).

2º. Procedemento extraordinario (residentes fóra da Coruña): mediante transferencia bancaria á seguinte conta:
Titular: Universidade da Coruña (CIF: Q6550005J)
Entidade bancaria: Banco Santander
Dirección: San Andrés, 145 (15003 A Coruña)
IBAN: ES76 0049 5030 1525 1601 1262
BIC/Swift: B S C H E S M M

Ao realizar a transferencia é necesario indicar no concepto os datos da persoa que se inscribe (DNI, nome e apelidos), o importe da inscrición e o código de ingreso 470113. Neste caso, haberá que enviar unha copia xustificativa da transferencia ao correo electrónico dolores.sanchez.vales@udc.es.

Cotas e prazo de inscrición.
-Estudantes e desempregados: 20 €.
-Profesionais en activo: 50 €.

O prazo de inscrición estará aberto ata o día 30 de setembro de 2013.
AMPLIADO O PRAZO DE INSCRICIÓN ATA O 8 DE OUTUBRO.


Rede de Lexicografía
Facultade de Filoloxía
Universidade da Coruña
Campus da Zapateira
15071 A Coruña

  • T. +34 981 167 000, ext. 1848
    F. +34 981 167 151
    dolores @ udc . es